Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) do pobrania będą dostępne od 17 stycznia na parterze przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku osłonowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 złna osobę;

Dochód ustalany jest w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).
W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązuje mechanizm tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 Wysokość dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 złdla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 złdla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

 WAŻNE
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 złw skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 złw skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można dokonać elektronicznie poprzez stronę internetową

https://zone.gunb.gov.pl lub papierowo wypełniając dokument i składając go w Urzędzie Gminy.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r.– wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r., druga rata do 2 grudnia 2022 r.
 • na wnioski złożone od 1 lutego 2022 r.– wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w następujących formach:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej): https://epuap.gov.pl/,
 • tradycyjnie(papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach pod numerem telefonu: (12) 388 12 72 w. 128