12 i 13 stycznia 2022r. w Centrum Kultury  w Słomnikach odbyło się stacjonarne szkolenie w ramach realizacji projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej” dofinansowanego w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Szkolenie poprowadziła pani Nina Gałuszka - uczestniczyli w nim pracownicy merytoryczni Centrum Kultury w Słomnikach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach.

Szkolenie poprzedzone było autodiagnozą – Centrum Kultury dokonało analizy swoich zasobów; zarówno sprzętowych, jak i lokalowych i kadrowych. Dzięki temu dedykowany do realizacji program szkoleniowy był dopasowany do potrzeb MGCK. W czasie dwudniowego szkolenia z panią Gałuszką pracownicy MGCK dokonali mapowania zasobów, przygotowali koncepcję oferty programowej z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych oraz uczyli się, jak wykorzystywać narzędzia cyfrowe w codziennej pracy Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.