składanie kwiatów przy grobach

2 września na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Niecałej w Słomnikach upamiętniliśmy ofiary zbrodni niemieckich w ramach Aktion Reinhardt w 80. rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Na Cmentarzu Żydowskim na ul. Niecałej złożono kwiaty, zapalono światła z udziałem dr hab. Cecylii Kuty – naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Krakowie; Boaza Gadki – rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, który odmówił modlitwę; Michała Zajdy wraz z delegacją – wiceprzewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oddział w Krakowie; Zastępcy Burmistrza Michała Chwastka, który przywitał przybyłych gości; Grzegorza Płażka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słomnikach, radnych Rady Miejskiej w Słomnikach Ewy Wardy-Kaszuby i Piotra Ciszewskiego.

Przedstawicielka IPN Cecylia Kuta odczytała list Prezesa IPN na rocznicę Aktion Reinchardt, głos zabrali także pan Michał Zajda i pan Grzegorz Płażek.

Cmentarz uporządkował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

Celem operacji Reinhardt było zamordowanie wszystkich Żydów zamieszkujących na ziemiach polskich. W ramach akcji „Reinhardt” w latach 1942-43 działały trzy ośrodki zagłady: Bełżec, Sobibór i Treblinka. Wywożono tam także Żydów ze Słomnik. Łącznie w czasie operacji Reinhardt zginęło ok. 1,85 mln Żydów. Tysiące osób zamordowano podczas towarzyszących wysiedleniom egzekucji, m.in. ok. 30 tys. osób w dystrykcie krakowskim i ponad 100 tys. osób w dystrykcie Galicja.