burmistrz z policjantami i alkomatami

Gmina Słomniki zakupiła dwa alkomaty dla Komisariatu Policji w Słomnikach do badania stanu trzeźwości podczas interwencji. Celem zakupu sprzętu jest dbanie o bezpieczeństwo w naszej gminie.

Nowoczesne urządzenia zostało kupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słomnikach. Mamy nadzieje, że przekazany przez Burmistrza Gminy Słomniki na ręce Komendanta Policji w Słomnikach nowoczesny sprzęt, pozwoli jeszcze skuteczniej eliminować nietrzeźwych użytkowników dróg i przyczyni się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa.