kapliczka

Zakończył się remont konserwatorski kapliczki domkowej przy drodze Sosnówka-Muniakowice. To historyczne miejsce związane z powstaniem styczniowym odzyskało dawny blask.

Zakres prac konserwatorskich obejmował: wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji budynku, konserwację stolarki drzwiowej i okiennej, prace naprawcze opaski betonowej, wymianę ofasowania, renowację ogrodzenia, rekonstrukcję posadzki w kapliczce, uporządkowanie zieleni tj. podcięcie gałęzie drzew.

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego w ramach programu pn.: „Kapliczki Powiatu Krakowskiego” w kwocie 25 000,00 zł. Wartość zadania wyniosła 47 599,13 zł.

Historyczna wartość kapliczki

To właśnie tutaj w 1863 r. oddział powstańców styczniowych gen. Mariana Langiewicza zatrzymał się na nocleg. Nocą przybyli tu wysłannicy Rządu Narodowego z nominacją dyktatorską dla Langiewicza, której uroczyste wręczenie, połączono z rotą przysięgi wojskowej na wierność Ojczyźnie. Na pamiątkę tego wydarzenia wybudowano kapliczkę z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

„Pamięci Powstańca Styczniowego Żołnierza Langiewicza z oddziału żuawów śmierci, poległego w potyczce z Moskalami 13 marca 1863 roku. Leśnicy Ziemi Miechowskiej. A.D. 2014” – głoszą słowa na tablicy wmurowanej w obelisk, który ustawiono w pobliżu kapliczki.