dzieci i strażacy przed szkołą

W dniach 24 i 25 października 2022r. miały miejsce teoretyczne oraz praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne i ratownicze obiektu użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Niedźwiedź. 

W dniu 24 października 2022r. przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa przeprowadził szkolenie teoretyczne w trakcie którego zapoznał uczestników o zasadach jakie obowiązują podczas ewakuacji budynku oraz o czynnościach jakie należy podjąć podczas powstania pożaru. Natomiast dzień 25 października br. był dniem praktycznego przeprowadzenia ewakuacji. O godzinie 10.00 na pierwszym piętrze dochodzi do wybuchu i pożaru baterii w laptopie. Pożar rozwija się niezauważony i obejmuje wyposażenie klasy (biurka, krzesła). Po rozwinięciu się pożaru zostaje on zauważony przez pedagogów, którzy podejmują próbę gaszenia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Działania te nie przynoszą skutku, powiadomiona zostaje Pani dyrektor Szkoły, która informuje odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Występuje duże zadymienie, Pani dyrektor podejmuje decyzję o ewakuacji Szkoły.

Po wyprowadzeniu 271 uczniów, 21 nauczycieli oraz 13 osób z obsługi Szkoły, do akcji przystąpiły jednostki OSP z terenu gminy Słomniki oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza na 7 PSP z Krakowa. W ćwiczeniach brali również udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Słomnikach, którzy zabezpieczali drogę dojazdową do obiektu oraz aplikacyjnie pracownicy SP ZOZ w Słomnikach.

Ćwiczenia ewakuacyjne miały na celu: sprawdzenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej przez administratora obiektu - dyrektora szkoły, zapoznanie z wymogami wynikającymi z przepisów przeciwpożarowych i procedurą przeprowadzania ewakuacji, sprawdzenie systemu łączności  i alarmowania oraz sms-owego powiadamiania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także sprawdzenie wyposażenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Podczas ćwiczenia sprawdzono również dostępności źródeł wody wykorzystywanej do celów gaśniczych oraz możliwości zasysania wody ze zbiornika przeciwpożarowego za pomocą trokomatów.

Prowadzenie i przebieg akcji ewakuacyjnej i ratowniczej obserwowali: Burmistrz Gminy Słomniki- Paweł Knafel,  pracownicy Urzędu Gminy w Słomnikach z inspektorem ds. zarządzania kryzysowego  i obrony cywilnej – Piotr Kurkiewicz, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach – Jacek Regucki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Słomniki oraz zaproszeni goście.

Następnie miało miejsce krótkie podsumowanie, podczas którego zostało omówione przeprowadzone ćwiczenie oraz przedstawione wnioski. Ewakuacja przebiegała sprawnie i zgodnie z dokumentacją ćwiczeń.