herb gminy słomniki archanioł Michał

Rada Miejska w Słomnikach na wniosek Burmistrza Gminy Słomniki podjęła uchwałę XXXVII/497/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Świętego Michała Archanioła, Patrona Gminy Słomniki.

Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. promowanie wartości, które uosabia Święty Michał Archanioł, kształtowanie wśród młodych ludzi świadomości dotyczącej historii naszej Gminy połączonej z promocją herbu Gminy Słomniki.  W związku z powyższym planowane są wydarzenia i projekty nawiązujące do postaci św. Michała Archanioła organizowane przez Urząd Miejski w Słomnikach, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i inne jednostki organizacyjne. Zaprosiliśmy do współpracy szkoły i parafie, by jak najwięcej środowisk włączyło się w obchody tego wydarzenia.

W naszych mediach będziemy publikować kalendarz poszczególnych wydarzeń, by żadna idea nie przeszła bez echa!

Zapraszamy do zaangażowania także stowarzyszenia i wszystkich mieszkańców naszej gminy.