herb gminy słomniki archanioł Michał

Gmina Słomniki w ramach otwartych konkursów ofert przeznaczyła w tym roku na wsparcie projektów społecznych 750 tysięcy złotych dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność dla mieszkańców gminy Słomniki.

Burmistrz Gminy Słomniki przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach propagowania aktywności ruchowej, prowadzenia zajęć szkoleniowych, organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, organizacji i udziału w obozach, zgrupowaniach związanych z systematycznym szkoleniem dzieci, młodzieży i osób dorosły. Dofinansowano 22 projekty na łączną kwotę 600 tysięcy złotych. Szczegóły TUTAJ

Nazwa organizacji   pozarządowej, podmioty składające ofertę

Koszt   całkowity

Z tego wnioskowany z dotacji

Przyznana dotacja

Krakowska Szkoła Gimnastyki Artystycznej

30490,00

8000,00

8000,00

Polski Związek Wędkarski Okręg Kraków Koło Słomniki

10000,00

10000,00

10000,00

Krakowski Klub Sztuki Walki Niedźwiedź

18800,00

14100,00

14100,00

LKS COBRA Wężerów

28000,00

28000,00

20000,00

LKS Polanowice

30000,00

26000,00

20000,00

LKS Juvenia Prandocin

69000,00

66000,00

61000,00

LKS Niedźwiedź

88000,00

75800,00

72000,00

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego DUCH

32420,00

27420,00

15000,00

LKS Trątnowianka

31000,00

30000,00

30000,00

Fundacja Atiga

37680,00

35600,00

15000,00

Stowarzyszenie Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku

8900,00

8900,00

8900,00

Radość Działania Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

17000,00

9500,00

9500,00

Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach

40950,00

40450,00

40000,00

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

9000,00

8000,00

8000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Wężerowie

4500,00

4500,00

4500,00

Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Sportu

72810,00

56000,00

42000,00

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Słomniki

86490,35

20000,00

20000,00

LKS Victoria Smroków

25500,00

25500,00

20000,00

Stowarzyszenie Razem dla Waganowic

11240,00

10000,00

10000,00

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach

14500,00

14500,00

10000,00

LKS Słomniczanka

188000,00

188000,00

150000,00

Krakowska Szkoła Wushu

95800,00

71000,00

12000,00

RAZEM

956760,35

780950,00

600000,00

Burmistrz Gminy Słomniki przyznał także dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań w ramach upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach propagowania aktywności ruchowej, prowadzenia zajęć szkoleniowych, organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, organizacji i udziału w obozach, zgrupowaniach związanych z systematycznym szkoleniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych. dofinansowanie otrzymało 20 projektów kulturalnych na łączną kwotę prawie 150 tysięcy złotych. Szczegóły TUTAJ

Nazwa organizacji   pozarządowej, podmioty składające ofertę

Koszt   całkowity

Z tego wnioskowany z dotacji

Przyznana dotacja

Koło Gospodyń Wiejskich w Prandocinie

12200,00

9760,00

5000,00

Stowarzyszenie KGW Niedźwiedź

10600,00

10600,00

5000,00

Stowarzyszenie SELF

39100,00

39100,00

18000,00

Związek Emerytów i Iwalidów oddział w Słomnikach

20000,00

20000,00

20000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborzu

15000,00

15000,00

5000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Waganowicach

17900,00

13900,00

5000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Kacicach

10000,00

10000,00

5000,00

Stowarzyszenie Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słomnikach

19400,00

19400,00

15000,00

Stowarzyszenie Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słomnikach

5568,00

5568,00

5000,00

Radość Działania Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

21400,00

15400,00

15000,00

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych KobRA

8100,00

8100,00

5000,00

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

6920,00

6200,00

5000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Wężerowie

5300,00

5300,00

5300,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Prandocinie Iłach

5017,00

4700,00

4700,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Prandocinie

10600,00

10000,00

5000,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rpozwoju Gminy Słomniki

10757,50

7000,00

7000,00

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta ECHO

10000,00

10000,00

5000,00

Stowarzyszenie Razem dla Waganowic

6400,00

5200,00

5200,00

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach

4500,00

4500,00

4500,00

Koło Gospodyń Wiejskich Złoty Kłos Brończyce

17200,00

14000,00

5000,00

RAZEM

267612,50

242128,00

149700,00