Obowiązkowa ustawowo ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

budynek przychodni zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słomnikach ul. Królowej Jadwigi 2 uprzejmie informuje, że od dnia 8.02.2023 r. w ramach kontraktu z NFZ rozpoczynamy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Diabetologicznej.

Od 3 stycznia weszła w życie zmiana programu priorytetowego Czyste Powietrze:

ławka i urządzenia do ćwiczeń przed budynkiem świetlicy

"Budowa strefy rekreacji w miejscowości Kępa, Gmina Słomniki" w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS"

herb gminy słomniki archanioł Michał

Rada Miejska w Słomnikach na wniosek Burmistrza Gminy Słomniki podjęła uchwałę XXXVII/497/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Świętego Michała Archanioła, Patrona Gminy Słomniki.