budynek stacji ujęcia wody

Wybudowano nowe ujęcie wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej.

budynek świetlicy w orłowie

Nowo powstała świetlica w Orłowie służy mieszkańcom w rozwoju lokalnej aktywności społecznej.

gwiazdka na choince

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla naszych Mieszkańców od władz Gminy Słomniki.

sprzet elektroniczny leżacy na stole

Gmina Słomniki zakupiła nowy sprzęt do świetlicy wiejskiej w Waganowicach w ramach Konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

droga zimą i jądące auto

W związku z nadejściem okresu zimowego i występowaniem obfitych opadów śniegu, zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych).