Kapliczka Matki Bożej w Słomnikach

Trwa renowacja kapliczek w naszej gminie. Tym razem nowy blask zyskała kapliczka Matki Bożej przy ul. T. Kościuszki w Słomnikach.

tablica informacyjna

Prace, które zostały wykonane wpływają  pozytywnie zarówno na wizerunek OSP Niedźwiedź, poprawiają estetykę budynku i bazę lokalową tej jednostki,
a przede wszystkim  zwiększają znacząco bezpieczeństwo użytkowników remizy.

Herb gminy Słomniki

W związku z wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Urząd Miejski w Słomnikach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje o epidemii, gmina w czerwonej strefie

Od 17 października w całym kraju zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. Powiat Krakowski, w tym Gmina Słomniki trafiają do strefy czerwonej. Co zmieni się od najbliższej soboty?