Kobieta na rowerze

Świętuj 3 maja... rekreacyjnie! Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza do udziału w akcji: Aktywna Majówka - Marsz Nordic Walking.

herb powiatu krakowskiego głowa orła

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i przypominamy, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Logo Kół Gospodyń Wiejksich serce z ornamentami

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do konkursu pn. „Etno Małopolska”. W ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 400 tys. zł.

samochód strażacki

Świadczenie ratownicze dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 200 zł, która będzie podlega corocznej waloryzacji do dnia 1 marca każdego roku.