chłopcy i dziewczęta w strojach krakowskich stojący w kościele przy wieńcach dożynkowych

W tym roku, już po raz trzeci z kolei, dożynki w Prandocinie miały kolorową  i bogatą w treści oprawę. Trzy lata temu były w nas dożynki gminne i wtedy gościnnie wystąpił zespół "Kaciachy" działający przy Szkole Podstawowej w Kacicach. Ich różnorodne tańce ludowe w strojach krakowskich przypomniały naszym dziewczyną z koła gospodyń , że ongiś one też tańczyły na dożynkach.

Pociąg na peronie

Od 2 września rozpoczną się prace przy przebudowie sieci trakcyjnej na odcinku Słomniki – Miechów, które skutkują koniecznością zamknięcia jednego z torów na tym odcinku oraz wprowadzeniem ograniczeń prędkości, co przełoży się na zdecydowanie mniejszą przepustowość i brak możliwości przejazdu wszystkich dotychczas kursujących pociągów.

słupli i strzałka w górę z napisem: ranking gmin

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, Gmina Słomniki zajęła 145 pozycję  wśród  642 gmin miejsko-wiejskich.

Widok na wyremontowaną drogę i tablicę informacyjną

Zmodernizowano dwie ważne drogi gminne: nr 601773K Polanowice–Szczepanowice na długości 1,365 km oraz nr 601769K Brończyce–Niedźwiedź na długości 1,517 km.

droga w Trątnowicach z widokiem na dom

Są to odcinki dróg dojazdowych do domów i pól, zwiększające bezpieczeństwo i komfort dojazdu do obiektów.