ołtarz w kościele w Niedźwiedziu

Gmina Słomniki pozyskała dofinansowanie na renowacje świątyń w Niedźwiedziu i Prandocinie, obie parafie zgłosiły zapotrzebowanie na wykonanie takich prac.

W ramach Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 Gmina Słomniki zgłosiła do realizacji w ramach unijnego dofinansowania ważne dla naszych mieszkańców inwestycje.

most

Podpisano umowę na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601800K w Smrokowie, który poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i estetykę tego miejsca.

Rozpoczęliśmy podpisywanie umów z organizacjami pożytku publicznego, które dostaną w ramach otwartego konkursu ofert prawie 920 000 zł.

most

Podpisano umowę na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601800K w Smrokowie, który poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i estetykę tego miejsca.