W maju i czerwcu, dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach od Burmistrza Gminy Słomniki, w Centrum Kultury realizowany będzie projekt bezpłatnych warsztatów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słomniki.

wizualizacja budynku domu samopomocy

Wniosek Gminy Słomniki o dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach został pozytywnie oceniony w ramach zadania pt. "Dofinansowanie robót budowlanych (...) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów".

miasto słomniki z lotu ptaka

Gmina Słomniki co roku pozyskuje nowe środki zewnętrzne dofinansowujące projekty ważne dla rozwoju naszej gminy. Z nowo pozyskanych środków powstanie w najbliższym czasie m.in. żłobek, dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych, nowe drogi na terenie gminy w tym na obszarach scaleniowych w Słomnikach, będą także remontowane obiekty sakralne.

Trwa przebudowa Rynku w Słomnikach, dzięki już przeprowadzonym pracom zmodernizowano infrastrukturę techniczną, powstały nowe chodniki, nowe oświetlenie i miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. Trwa tworzenie zieleńców.

burmistrz z czekiem

Gmina Słomniki pozyskała dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę drogową, sportową i komunalną; w ramach dedykowanych programów na sumę 564 565 zł.