herb gminy słomniki archanioł Michał

W związku ze śmiercią Sołtys Pani Małgorzaty Furgalskiej zwołuje się zebranie wiejskie w sołectwie Miłocice w celu wyboru Sołtysa.

reaktor biologiczny oczyszczalnia

Mieszkańcy, którym nie udało się zawrzeć umowy z podmiotem (również prywatnym) na opróżnienie zbiornika bezodpływowego, mają możliwość złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

budynek urzędu z lotu ptaka

Zapraszamy na bezpłatne badania wzroku oraz mammografię 15 i 16 lutego na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Dziś w kościele pw. Bożego Ciała w Słomnikach o godz. 14.00 pożegnamy śp. Małgorzatę Furgalską, osobę szczególnie zasłużoną dla społeczności Miłocic.

wręczanie medali przez burmistrza i innych oficjeli

27 par z gminy Słomniki obchodziło w tym roku swoje okrągłe rocznice powiedzenia sobie sakramentalnego "tak"; w tym jubileusze 70- i 60-lecia pożycia małżeńskiego.