traktory bronujące pole

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024 odbywa się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, w okresie 1-29.02.2024 r., pok. 8, I piętro.

procesja z figurą św. Michała

Zakończyliśmy obchody Roku Świętego Michała Archanioła w Gminie Słomniki.

strażacy zwijają węża na hali sportowej

27 stycznia odbyły się III Gminne Zawody Halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zostały one zorganizowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

herb gminy słomniki archanioł Michał
Stowarzyszenie Self w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury pozyskało środki z budżetu Gminy Słomniki na projekt pn. "Digitalizacja historii Słomnik".

logo mgck

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza na zajęciach dla dzieci podczas zimowego wypoczynku; szczegóły na plakacie.