radni i burmistrz z kwiatami

Rada Miejska w Słomnikach 22 czerwca br. podczas XLIX sesji zwyczajnej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2022. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

kolorowe kubły na odpady

Przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Słomniki na drugie półrocze 2023 roku. Więcej informacji o odbiorze odpadów i PSZOK TUTAJ

czosnek

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach oraz Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach są w bieżącym roku organizatorami XIII Małopolskiego Święta Czosnku.

widok na powstające miasteczko rowerowe

Na terenie placu przy Centrum Kultury w Słomnikach w ostatnich dniach zaszły wielkie zmiany – powstało mini miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych dzieci!

dzieci stoją z medalami na podium

16 czerwca na terenie LKS Prandocin Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Hala Sportowa w Słomnikach przeprowadziły międzyszkolne zawody biegowe, w których udział wzięły wszystkie reprezentacje z 6 szkół z terenu gminy Słomniki: Kacic, Waganowic, Słomnik, Niedźwiedzia, Smrokowa oraz Prandocina.