Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.1.2021 BK z dnia 26.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Muniakowice i Czechy - Gmina Słomniki, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Słomniki: slomniki.pl oraz przesyłając do sołtysów wsi Muniakowice i  Czechy.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo - badanie archeologiczne.pdf)pismo - badanie archeologiczne.pdf[ ]541 kB2021-06-08 15:28