W dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 15.00 odbędzie się XXX (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Rada obradować będzie zdalnie.

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 713 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/375/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 maja 2021r.
  6. Podjęcie uchwały sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/383/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 czerwca 2021 r.
  7. Zakończenie obrad.