Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 5 garaży przy ul. Słonecznej i 1 garaż przy ul. Kolejowej - na rzecz dotychczasowych dzierżawców.