Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie gminy Słomniki.

 Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2233,z późń. zm), art. 30 ust.1 i 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późń. zm) oraz Uchwały Nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Słomniki.

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w 2022 r., na terenie Gminy Słomniki stanowiący załącznik nr 1.
  2. Opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu ww. uchwały należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 w terminie 21 dni od dnia  ogłoszenia konsultacji – w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach, drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
  4. Konsultacje  uważa  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  osób  i podmiotów,  biorących  w nich  udział  jeżeli zostały one przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.
  5. Nieprzedstawienie opinii w terminie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
  6. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16 grudnia 2021 r. i zostaną zakończone 6 stycznia 2022 r.
  7. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Słomniki, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  8. Wszelkie opinie, uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Formularz konsultacyjny i projekt uchwały TUTAJ

Załączniki:
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE NR 1_2022 dot. konsultacji wykaz kąpielisk.docx)SPRAWOZDANIE NR 1_2022 dot. konsultacji wykaz kąpielisk.docx[ ]15 kB2022-01-10 13:25