Dziś podczas zdalnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Słomnikach Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił informację ze swojej działalności za rok 2021. Zapraszamy do zapoznania się z nią, przypominając, że szczegółowe podsumowanie roku zostanie zawarte w Raporcie o stanie Gminy Słomniki za rok 2021.

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki za rok 2021 - TUTAJ.