W dniu 10 lutego 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania radnych.
 6. Zapytania gości sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Słomnikach na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/433/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2021r. Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 18. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.