grafika flaga polska i ukraińska i dwie pomocne dłonie

Zachęcamy do wypełnienia formularza wszystkie osoby, które pod swój dach przyjęły uchodźców.

Podane informacje umożliwią nam kontakt z rodzinami w sprawie udzielanych form pomocy, organizowanych spotkaniach integracyjnych, pomocy psychologicznej itp.

WYPEŁNIJ FORMULARZ