Burmistrz Gminy Słomniki

informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany  -  działka nr 373/4 o pow. 0,0475 ha położona w  mieście Słomniki.

Słomniki 25.03.2022r