Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie przypomina osobom prowadzącym działalność rolniczą o:

obowiązku rejestracji działalności rolniczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich na etapie produkcji pierwotnej,

możliwości prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.