trójkąt z wykrzyknikiem

Szanowni Państwo,

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie  nr 71 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

Jest to przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego od 16 marca 2022 r. od godz. 00.00, do 31 marca 2022 roku, do godz. 23:59, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.