grafika flaga polska i ukraińska i dwie pomocne dłonie

Każdy obywatel Ukrainy, który dotychczas nie skorzystał ze szczepienia przeciw COVID-19, może bez przeszkód przyjąć cały cykl darmowych szczepień w Polsce.

Szczepienia przeciw COVID-19 ratują zdrowie i życie. Lepiej wyszczepione populacje charakteryzują się mniejszą częstością infekcji, hospitalizacji, w tym na oddziałach intensywnej terapii, a także zgonów. Ponadto, w lepiej wyszczepionych populacjach tempo dalszego mutowania koronawirusa jest znacznie mniejsze, a tym samym ryzyko pojawienia się kolejnych wariantów tego patogenu jest niższe. Szczepiąc się, chronisz zdrowie i życie, zmniejszasz przeciążenie opieki zdrowotnej i hamujesz dalszy rozwój wirusa.

Кожен громадянин України, який досі не вакцинувався від COVID-19, може без перешкод отримати повний цикл безкоштовної вакцинації у Польщі. Вакцинація проти COVID-19 рятує здоров’я та життя. Краще вакциновані популяції характеризуються меншою частотою інфекцій, госпіталізацій, у тому числі у відділеннях інтенсивної терапії, та смертей. Крім того, у краще вакцинованих популяціях швидкість подальшої мутації коронавірусу значно нижча, а отже, і ризик появи нових варіантів цього збудника нижчий. Виконавши щеплення, ви захищаєте своє здоров’я та життя, зменшуєте перевантаження системи охорони здоров’я та мінімізуєш подальше зростання вірусу.

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka jęz. ukraiński ВАКЦИНАЦIЯ.odt)Ulotka jęz. ukraiński ВАКЦИНАЦIЯ.odt[ ]104 kB2022-04-29 14:11
Pobierz plik (ZASZCZEP SIĘ ulotka (1).docx)ZASZCZEP SIĘ ulotka (1).docx[ ]112 kB2022-04-29 14:11