Kilka miesięcy webinariów, spotkań i szkoleń, zakup nowego sprzętu komputerowego, oświetleniowego i nagłośnieniowego – to tylko niektóre z działań, jakie pracownicy Centrum Kultury w Słomnikach zrealizowali w ramach projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej”.

Aktualnie udział Centrum Kultury w Słomnikach w projekcie dobiega końca. Wśród ostatnich przedsięwzięć projektowych znalazły się intensywne szkolenia techniczne dla kadry MGCK oraz prace nad odświeżoną i dostępną stroną internetową. Wszystkie wspomniane działania udało się zrealizować dzięki funduszom pozyskanym poprzez udział w programie "Konwersja cyfrowa domów kultury".

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020