„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Słomniki” mająca na celu poprawę dostępności do infrastruktury czasu wolnego poprzez budowę 2 placów zabaw na terenie Gminy Słomniki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Słomniki podpisała Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pod nazwą "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Słomniki" polegała na rewitalizacji placu zabaw przy ul. Rzeźniczej w Słomnikach oraz parku na Rynku w Słomnikach. Realizacja inwestycji obejmowała:
•    Dostawę i montaż urządzeń
•    Plantowanie powierzchni gruntu,
•    Wykonanie: trawników z siewem i nawożeniem, nawierzchni amortyzującej z piasku pod urządzeniami,
•    Montażu toalety automatycznej.
Inwestycja wpłynęła na podniesienie jakości i dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz zwiększyło ofertę spędzania wolnego czasu mieszkańcom Gminy Słomniki. Powstałe place zabaw dla dzieci są ogólnodostępne.
Pomoc w ramach umowy wynosić będzie 125 330 zł.