W roku 2017 została wykonana kanalizacja sanitarna przy ul. Bema i ul. Kościuszki, miejscowości Słomniki oraz Prandocin Wysiołek.

Roboty budowlane wykonała  Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak Ostrów 100, 32-112 Klimontów. Do wybudowanej kanalizacji zostało podłączonych 10 domów, z których ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni przy ul. Niecałej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Słomniki oraz pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wartość zadania ok. 250.000,00 zł. Udzielona pożyczka 195.853,66 zł. Część pożyczki może zostać umorzona po spełnieniu przez Gminę Słomniki określonych w umowie warunków.