Szanowni Państwo,

Przekazuję broszurę informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

/ Представляю інформаційну брошуру про Польщу щодо надання тимчасового захисту переміщеним особам з території України у зв’язку з триваючим збройним конфліктом на території цієї країни, розроблену Агентством Європейського Союзу з питань притулку та Міністерством внутрішніх справ та адміністрації за погодженням з іншими фактично компетентними міністерствами /.

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura Informacyjna - Polska.pdf)Broszura Informacyjna - Polska.pdf[ ]2922 kB2022-07-07 07:44