Informuje się, że na dzień 11.07.2022r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

- lokal handlowo-usługowy położony w miejscowości Trątnowice na działce nr 226                   

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 0 osoby

Liczba przystępujących do przetargu – 0 osoby

Liczba dopuszczonych do przetargu - 0 osoby

Rozstrzygnięcie -  wynik negatywny.

Cena osiągnięta – 0  zł.

Cena wywoławcza czynszu lokalu –500,00zł miesięcznie plus podatek VAT.

Cena osiągnięta – 0 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 12.07.2022r oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 12.07.2022r.