Wyjazdowe wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach odbędzie się w dniu 28 lipca 2022r. o godz. 8.00.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
  5. Spotkanie z dyrektorem Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.