Komisariat Policji w Słomnikach informuje iż w związku z realizacja Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego 13 nr 1 od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. w m. Słomniki ul. Rynek dokonywane będą wzmożone kontrole w/wymienionego miejsca zagrożonego gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów jak również wykroczeń porządkowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o umieszczenie przesłanej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Tekst Komisariat Policji w Słomnikach