W rejonie nr 2 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon sklepu spożywczego oraz remizy OSP w miejscowości Prandocin, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego. Do popełniania wykroczeń dochodzi głownie w porze wieczorowo- nocnej.

W związku z powyższym w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.  rejon ten będzie częściej kontrolowany przez patrole Policji. Będą wyciągane konsekwencje prawne wobec osób niestosujących się do obowiązujących przepisów. W powyższej sprawie zorganizowane zostaną również spotkania z samorządem oraz społecznością lokalną, mające na celu omówienie występujących problemów na wskazanym terenie. Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie przedmiotowej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.