W dniu 22 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Słomniki do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2022 r.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.