herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki

informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – garaż przy ul. Słonecznej w Słomnikach - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 Słomniki 10.10.2022r.