Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony  na okres 21 dni - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 160 położonej w miejscowości Kacice stanowiącej własność Gminy Słomniki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Słomniki. 28.10.2022r.