napis na światłach policyjnych POLICJA

Komisariat Policji w Słomnikach informuje, iż dzielnicowy rejonu nr 2 /miejscowości Prandocin, Prandocin Iły, Prandocin Wysiołek, Muniakowice, Janikowice, Wężerów, Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Brończyce, Waganowice,  Czechy,  Kępa,  Trątnowice/   asp.  Dawid  Janus  /tel.  608-560-697/ w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. będzie prowadził działania priorytetowe dot. niestosowania się przez kierujących pojazdami mechanicznymi i pieszych do nadawanego przez sygnalizator S-1 światła czerwonego  na przejeździe kolejowym w miejscowości Smroków celem wyeliminowania naruszeń przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.