Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Lp

Nazwa/adres

Data wydania decyzji

termin obowiązywania

UWAGI

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

ul. Żeromskiego 2

32-090 Słomniki

Zakład budżetowy

Nie dotyczy

 

2.

F.H. Szambelan ul. Długa 2, 32-091 Michałowice 

31.01.2013r

 

10 lat

 

3.

ASENWUKO Jolanta Mrozowska, Jerzmanowice 17, 32-048 Jerzmanowice 

24.09.2014r

10 lat

 

4.

Andrzej Makola F.H.U. Baranówka 12, 32-10 Luborzyca 

01.06.2016

10 lat

 

5.

WC SERWIS Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

05.04.2017

10 lat

 

6.

TOI TOI Polska, Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

29.08.2019

10 lat

 

7.

F.H.U. OMEGA, ul. Bazarowa 6, 30-742 Kraków

31.10.2019

 

 

8.

ASENIZACJA Marek Bednarczyk, ul. Firlejów 14, 32-010 Baranówka

23.04.2020

10 lat

 

9.

Agnieszka Janczyk Usługi Asenizacyjne, Skrzeszowice ul. Leśna 55, 32-010 Luborzyca

16.09.2021

10 lat

 

10.

F.H.U. ,,Karcz”, 32-090 Niedźwiedź 108a

16.09.2021

10 lat

 

11.

Anna Dąbrowska, Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami, ul. Krakowska 175, 32-080 Zabierzów

28.10.2021

10 lat

 

12.

ASENIZACJA Piotr Bednarczyk, 32-010 Baranówka, ul. Firlejów 14

25.04.2022r

10 lat