trójkąt z wykrzyknikiem

Zgodnie z prognozami IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków, a nawet zrywanie dachów.

Szczególnie zwracamy się do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z apelem o czujność i przypomnieniem, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Prosimy o sprawdzenie stanu obiektu oraz zabezpieczenie wszystkich nietrwale przytwierdzonych elementów do budynków w celu uniknięcia tragedii. Mogą to być m.in. blachy, daszki, rynny, elementy wystające.