Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich będą się mogły ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W rozpoczynającym się wkrótce naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 27 marca 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

W dniu 30 marca 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza na szkolenie z zakresu:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. , poz.1899 z późn. zmn.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zmn)  Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.1899 z późn. zm).

Przewodniczący Rady Mieszkańców Miasta Słomniki Jarosław Jędrychowski informuje, że wprowadza dyżury do spotkań z mieszkańcami miasta Słomniki.

Podkategorie