Zgodnie z prognozami IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków, a nawet zrywanie dachów.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

W dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco śledzić na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 20 lutego 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Komisariat Policji w Słomnikach informuje, iż dzielnicowy rejonu nr 13-3 st. Sierż. Wojciech kuczma w okresie od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku będzie prowadził działania priorytetowe w miejscowości:

  1. Polanowice – rejon boiska sportowego, placu zabaw, parkingu.

Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, zapobieganie wybrykom chuligańskim oraz niszczeniu mienia w ww. rejonie.

Komisariat Policji w Słomnikach informuje, iż dzielnicowy rejonu nr 2 /miejscowości Prandocin, Prandocin Iły, Prandocin Wysiołek, Muniakowice, Janikowice, Wężerów, Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Brończyce, Waganowice,  Czechy,  Kępa,  Trątnowice/   asp.  Dawid  Janus  /tel.  608-560-697/ w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. będzie prowadził działania priorytetowe dot. niestosowania się przez kierujących pojazdami mechanicznymi i pieszych do nadawanego przez sygnalizator S-1 światła czerwonego  na przejeździe kolejowym w miejscowości Smroków celem wyeliminowania naruszeń przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

 

Ogłoszenie nr 3/2023 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie nr 2/2023 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 08.02.2023 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ratajów:

Podkategorie