Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 30 września do 03 października 2022r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na:

W dniu 22 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 19 września 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Projekt „Boska Komedia Dantego Alighieri w rysunkach Jana Biczysko”, realizowany w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Sztuki, a  którego patronem honorowym jest Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, postępuje zgodnie z założeniami. 25 września o godzinie 16.00 w klasztorze w Hebdowie odbędzie się wernisaż drugiej wystawy cyklu pn. „Czyściec”.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

W rejonie nr 2 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon sklepu spożywczego oraz remizy OSP w miejscowości Prandocin, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego. Do popełniania wykroczeń dochodzi głownie w porze wieczorowo- nocnej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022r. do godz.23.59 obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP) oraz drugiego stponia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Podkategorie