Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert Gminy Słomniki na rok 2023.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy na okres 21 dni:

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 31.12.2022 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Słomniki.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 19.12.2022 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Podkategorie