Nabór wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” ogłoszony przez ARiMR. Wsparcie będzie dotyczyło nowego obszaru F – „Zielona energia w gospodarstwie”.

Szanowni Państwo! Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki przedłużył okres obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Obowiązuje do 28 lutego 2023 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ponadto na terenie całego kraju wprowadzony został drugi stopień alarmowy BRAVO. Również obowiązuje do 28 lutego 2023 r., do godz. 23.59.

Burmistrz Gminy Słomniki

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ratajów:

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu20.11.2022 (stopień 2).

Więcej TUTAJ

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 16.11.2022.

Więcej TUTAJ

Drużynowe zawody strzeleckie z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe sekcja strzelecka zaprasza do wzięcia udziału w tym wydarzenia, szczegóły na plakacie.

Plany polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2022/2023.

Informuje się, że w dniu 03.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 350/6
poł. w obr. Prandocin Iły obj. księgą wieczystą: KR1S/00033915/4  oraz nr nr 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 poł. w obrębie Prandocin Iły obj. księgą wieczystą: KR1S/00024141/1.

Podkategorie