W dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 7 listopada 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony  na okres 21 dni - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 160 położonej w miejscowości Kacice stanowiącej własność Gminy Słomniki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Słomniki. 28.10.2022r.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin:

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 112/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu użyteczności publicznej - z budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Niedźwiedź, informuję, że:  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Prandocin Iły – kompleks 6 działek

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bliskości Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza mamy w ciąży oraz rodziców z dziećmi w wieku 0-5 lat na wydarzenia w ramach akcji "Blisko".

Do końca października został przedłużony termin naboru zgłoszeń do XVI edycji Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania. Jeśli znasz w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

Podkategorie