Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

W rejonie nr 2 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon sklepu spożywczego oraz remizy OSP w miejscowości Prandocin, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego. Do popełniania wykroczeń dochodzi głownie w porze wieczorowo- nocnej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022r. do godz.23.59 obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP) oraz drugiego stponia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Komisariat Policji w Słomnikach informuje iż w związku z realizacja Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego 13 nr 1 od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. w m. Słomniki ul. Rynek dokonywane będą wzmożone kontrole w/wymienionego miejsca zagrożonego gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów jak również wykroczeń porządkowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o umieszczenie przesłanej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Tekst Komisariat Policji w Słomnikach

W rejonie nr 3 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon zbiornika wody pitnej w miejscowości Januszowice, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, poprzez pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tam pojazdami w ramach relaksu.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru małopolski i południowej części województwa śląskiego.

Wprowadzono nowe zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Słomniki urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, planowanych do wybudowania bądź wybudowanych przez Inwestora prywatnego z własnych środków na terenie Gminy Słomniki i włączonych do systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej Gminy Słomniki.

Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. Termin nadesłania do 31 sierpnia 2022 r.

Podkategorie