Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-2022" w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.1.2021 BK z dnia 26.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Muniakowice i Czechy - Gmina Słomniki, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych.

Informuje się, że na dzień 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony:

Przedmiotem dzierżawy był teren rekreacyjny, oddany do użytkowania w grudniu 2020 r., zabudowany: budynkiem socjalno - administracyjnym (toalety i pom. adm.), parkingiem na 30 miejsc postojowych, dojazdem i dojściami z kostki brukowej, mini placem zabaw, obiektami małej architektury (m.in. grill kamienny, ławo - stoły, przebieralnia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), modułowym pomostem pływającym na wyspę oraz część wału - ok. 80 m zagospodarowana jako plaża, część stawu i teren wyspy (altana z ławo-stołami, stoliki, ławki, kosze na śmieci). Teren zielony pokryty jest trawnikiem i niską roślinnością (drzewa i krzewy). Obiekt wyposażony jest w instalację oświetlenia zewnętrznego – latarnie LED, instalację monitoringu wizyjnego (7 kamer) z rejestratorem zlokalizowanym w budynku. Teren przyłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej i jest wyposażony w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo o poj. 10 m3).Wjazd na działkę z drogi gminnej. Obok budynku wyznaczony jest teren pod ustawienie małej gastronomii typu „food truck”, wykonane są w tym miejscu przyłącza energetyczne oraz wod.-kan. w studzience.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 2

Liczba dopuszczonych do przetargu – 2

Liczba przystępujących do przetargu –2

Cena wywoławcza – 2000,00 zł. netto miesięcznie plus podatek VAT

Rozstrzygnięcie -  brak

Cena osiągnięta -      0 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od dnia 02.06.2021 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz w BIP.

 

Słomniki 02.06.2021r

Rowerem po gminie Słomniki, Wstań z kanapy, czas na rower! Zwiedzaj zakątki naszej gminy, zbieraj pieczątki i zgarniaj nagrody. Akcja trwa od 1 czerwca do 30 czerwca.

Ogłoszenie Nr 7/2021
Burmistrza Gminy Słomniki

z dnia 28 maja 2021 r.

Ogłoszenie Nr6/2021
Burmistrza Gminy Słomniki

z dnia 28 maja 2021 r.

 Majowy zaktualizowany harmonogram łagodzenia obostrzeń.

Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Królowej Jadwigi 2, informuje, że są jeszcze wolne terminy szczepień przeciwko COVID-19. Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod numerami telefonów  stacjonarne 12 388 29 99, 12 385 70 78, komórkowy 784 585 221.

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Rozporządzenie
Wojewody Małopolskiego

z dnia 25 maja 2021 r.

Podkategorie