Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 5 garaży przy ul. Słonecznej i 1 garaż przy ul. Kolejowej - na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z województwa małopolskiego startuje ze szkoleniami online dla wszystkich swoich klientów. Eksperci z urzędów skarbowych poruszą stale popularne tematy i te na czasie.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59).

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. zaprasza do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr  130/2021 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 25 październik 2021 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu użyteczności publicznej – z budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kacice, informujemy, że w dniu 16 listopada 2021r. od godziny 10.00 do 12.00 w Szkole Podstawowej w Kacicach zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. Celem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 2142K prowadzącej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kacice zostanie spowolniony ruch drogowy na czas przeprowadzenia ćwiczenia, a w razie konieczności czasowo wstrzymany.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie realizuje edukacyjny Program onkologiczny pn: „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce”.

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Gmina Słomniki podpisała Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Podkategorie